در صورت افزایش قیمت یک کالا در بازار

۹۷/۰۲/۱۶

 کاربران محترم باید توجه داشته باشند

با توجه به نوسانات بازار ارز در کشور عزیز مان و نبود ثبات قیمتی در کالاهایی که ما در سایت به مزایده میگذاریم

به طور مستقیم به این موضوع مرتبط میباشد

چنانچه قیمت کالا در یک مزایده ای که برگذار گردیده و تمام شده با قیمت روز آن کالا اختلاف قیمتی پیدا کند، برنده مزایده این اختلاف قیمت را باید پرداخت نمایید.(منظور قیمتی که در سایت لحاظ گردیده بابت قیمت روز کالا ، و قیمت همان کالا در زمان برگذاری مزایده افزایش یافته باشد)

مثال :

اگر قیمت بازار یک کالا (گوشی - هارد و ...) در مزایده 200/000 تومان باشد. ودر زمان برگذاری مزایده ای کالا در بازار بیست هزار تومان گرانتر شده باشد(چون گروه فنی سایت مزایده ها را 5 روز زودتر از برگذاری مزایده باید در سایت بارگذاری نمایند)

پس زمان برگذاری مزایده یک کاربر این کالا را به قیمت یکصد و بیست هزار تومان برنده شده باشد.چنانچه این کالا با افزایش قیمت در بازار مواجه شده باشد- این کاربر باید مبلغ اضافه شده به قیمت که مشخص گردیده در مزایده را به مبلغ یکصدو بیست هزار تومانی که برنده شده اضافه نماید.

و برای گرفتن این کالا که در بازار دویست و بیست هزار تومان شده است،  باید مبلغ یکصدوبیست هزار تومانی که برنده شده به اضافه بیست هزار تومان گرانتر شدن کالا را پرداخت نماید که در جمع میشود یکصدو چهل هزار تومان پرداخت نماید

کاربران محترم توجه داشته باشند که گروه پشتیبانی سایت باید این کالا را با همین افزایش قیمت خریداری نماید

پس این موضوع فقط و فقط به گران شدن کالا ارتباط دارد. که متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که مثلا گوشی صبح یک قیمت دارد و عصر یک قیمت

امید آن داریم که در آینده نزدیک شاهد  ثبات در قیمت ها باشیم