هر کاربر فقط میتواند برنده 3 مزایده شود

۹۸/۰۱/۲۱

سلام
همانگونه که قول داده بودیم مزایده های سایت افزایش یافت
توجه داشته باشید
هر کاربر در طول روز فقط میتواند برنده 3 مزایده باشد..

ضمنا چنانچه کاربری پس از برنده شدن در 3 مزایده باز هم در مزایده های بعدی شرکت نمایید

تاکید میکنیم

سایت در قبال اشتباه کاربران هیچ مسئولیتی ندارد و بید مصرفی در مزایده ها غیر قابل برگشت میباشد

در صورت برنده شدن در مزایده چهارم امکان دریافت کالای مزایده را نخواهید داشت

فقط 3 مزایده اول که برنده شدید قابل پرداخت هستند

این تصمیم برای این است
که تمامی شرکت کنندگان فرصت برنده شدن داشته باشند

با تشکر مدیریت سایت
خلیلی