لغو مزایده ها به دلیل افت سرعت اینترنت

۹۸/۱۰/۲۳

با عرض پوزش از شما کاربران محترم و همیشه همراه مان

با توجه به افت سرعت اینترنت به دلیل مسائل پیش آمده در کشور عزیزمان

تا اطلاع ثانوی امکان برگزاری مزایده ها با اینترنت ضعیف وجود ندارد.

با برطرف شدن افت سرعت اینترنت مجددا طبق روال همیشه مزایده ها انجام خواهد شد.

از صبوری و همراهی شما

کمال تشکر را داریم.

مدیریت و کارکنان سایت مزایده آنلاین بیدکده