راهنمای شرکت در مزایده

روش شركت در مزايده ها

1- به عضويت بيدكده درآيید:

(برای عضو شدن فرم مربوطه را پر نماييد)

2- خريد اعتبار بيد:

(از قسمت پنل كاربری، خريد پكيج را انتخاب و بسته مورد نياز خود را خريداری نماييد)

3- در مزايده ها شركت كنيد:

(با توجه به سليقه و نياز خود در مزايده كالاهای مختلف شركت كنيد)

4- برنده شويد:

(با ارائه پيشنهاد به موقع برنده مزايده شده و كالا را با قيمت باور نكردنی از آن خود كنيد)

[بالاترين پيشنهاد « آخرين پيشنهاد » برنده را تعيين ميكند.]

 بهترين زمان براي پيشنهاد دادن چه زمانی است ؟

هرچند شركت كنندگان درمزايده برای صرفه جويی درمصرف كردن اعتباربيد، منتظرخواهند ماند تا كاربران ديگر پيشنهاد بدهند كه اين روش امری طبيعی است، اما توصيه ما اين است :

سعی كنيددرثانيه های اولیه تايمربه روی گزينه آپ(پيشنهاددهيد) كليك كنيد. زيرا مشكلاتی ازقبيل:

قطع شدن ارتباط شما با سرور، كندی سرعت اينترنت، عدم دريافت مقدارواقعی تايمردرسيستم شما، زدن بيد درثانيه های پايانی مزايده وعدم دريافت آن توسط سروربه دلايل كندی ياقطعی اينترنت و...

ممكن است باعث عدم ارسال ودريافت صحيح اطلاعات شود ودرنهايت باعث ميشود كه مزايده را به شخصی ديگر واگذار كنيد.

 

چگونگی كار تايمر مزايده ؟

هميشه به تايمر و زمان ريست شدن آن دقت كنيد.

مزايده ها به گونه ای طراحی شده اند كه در صورتی در 10 ثانيه آخريك مزايده در حال برگذاری آپ كردن (پيشنهاد دادن) از سوی كاربران و شركت كنندگان در مزايده انجام شود (پيشنهاد جديدی داده شود) تايمر به روی 10 ثانيه ريست ميشود.

برای مثال: مزايده ای در 2 دقيقه پايانی خود بسر ميبرد، در اين زمان چنانچه كاربری روی گزينه آپ(پيشنهاد) كليك كند. در اين لحظه ثانيه ای به تايمر اضافه نخواهد شد

حال همان مزايده وقتی تايمر به 10 ثانيه پايانی خود قرار ميگيرد وكاربری به روی گزينه آپ(پيشنهاد دادن) كليك كند تايمر مزايده روی 10 ثانيه ريست ميشود و شمارنده معكوس بكار ميوفتد.10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 در اين بين چنانچه هر كاربری پيشنهاد بدهد تايمر برميگردد به ثانيه 10 و دوباره معكوس ثانيه ها كم ميشوند واگر كسی بعد از شما پيشنهاد ندهد يعنی روی گزينه آپ (پيشنهاد)كليك نكند و ثانيه شمار به صفر برسد شما برنده خوشبخت اين مزايده خواهيد بود.

مواردی كه كاربران به آنها بايد دقت كافی داشته باشند: 

كاربران محترم و گرامی بايد در نظر داشته باشند ابتدا قبل از شركت در مزايده ها ميزان اعتبارخود را بررسی  نمايند و در صورت نياز حساب كاربری خود را شارژ نمايند. عدم توجه به اين موضوع ممكن است منجر به از دست دادن مزايده در حال برگذاری شود.

همچنین از اتصال به اينترنت با سرعت و كيفيتی مناسب مطمئن شويد، علی الخصوص استفاده از اينترنت سيم كارت در هنگام حركت توصيه نميشود.

كاربران محترم بايد در نظر داشته باشند كه:

زمان مصرف شده از لحظه انتخاب آپ (پيشنهاد جديد) تا ثبت شدن در جدول پيشنهادات در كسری ازثانيه اتفاق می افتد.كه اين مدت زمان در صورت عدم استفاده از اينترنت با كیفیت میتواند با تأخیربيشتری ثبت شود.

لذا به همين دليل تاكيد ميشود كه كاربران پيشنهادات خود را به ثانيه های پايانی تايمر مزايده موكول نكنند.

تذكر:

با توجه به اينكه سرعت فرآيند برگذاری مزايده بر عهده مرورگر مورد استفاده شماست، و مرورگر نيز برای بهتر عملكرد نياز به ميزان رم مناسب دارد، لذا لازم است كه :

دستگاه شما از لحاظ حافظه رم كمبود نداشته باشد و به هنگام شركت در مزايده ها استفاده از ساير نرم افزارها بصورت همزمان خودداری فرماييد.

اميدواريم كه با رعايت نكات گفته شده مزايده هاي بدون اشكال و عادلانه اي داشته باشيم.

گروه مزايده آنلاين بيدكده