جهت تماس با بیدکده ، فرم زیر را تکمیل فرمایید

اطلاعات دریافتی تنها جهت پاسخگویی به شما دریافت میشود


وب سایت بیدکده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود.

ایمیل : info@bidkadeh.com

آدرس پستی : خراسان جنوبی بیرجند

صندوق پستی ۹۷۱۷۶۸۵۸  مدیریت سایت بیدکده مهدی خلیلی