عضویت

لطفا به نکات زیر توجه کنید :
  • شماره ملی خود را با دقت وارد کنید. صحت شماره ملی چک میشود و در زمان بازیابی کلمه عبور کارایی دارد.
  • ایمیل و شماره همراه شما باید معتبر و در اختیار شما باشند. پس از ثبت نام اعتبارسنجی هر دو انجام میشود درغیر اینصورت قادر به ورود به پنل کاربری نیستید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی از طرف بیدکده در شاخه Spam یا Bulk قرار گیرد. لطفا در صورت عدم مشاهده ایمیل در Inbox این دو شاخه را نیز بررسی کنید.
  • عنوان کاربری شما نامیست که در مزایده ها نمایش داده میشود.
راهنمای عضویت قوانین و مقررات سوالات متداول

لطفا فرم زیر با دقت تکمیل نمایید

(نام کاربری : نامی لاتین و منحصر به فرد برای ورود به پنل کاربری انتخاب کنید)
(عنوان کاربری : یا نام مستعار ، عنوانی است نمایشی که در صفحات سایت و مزایده ها به جای نام شما قرار میگیرد)